Falkenberg

Falkenberg

Styrelse

Ordförande

Inga-Maj Johansson
Tel: 0346-81857
Mejl: inga_maj.johansson@telia.com

Vice ordförande/hemsidesansvarig

Kim Johansen
Tel: 0346-80916
Mejl: 034680916@telia.com

Kassör/medlemsregisteransvarig

Rolf Hallgren
Tel: 0346-13653
Mejl: rolf.hallgren@telia.com

Hemsidesansvarig

Kim Johansen
Tel: 0346-80916
Mejl:034680916@telia.com

Sekreterare/Studieansvarig

Birgitta Kahnberg
Tel: 0346-15755
Mejl: birgitta.kahnberg@gmail.com

Styrelseledamot

Anna Kullberg.

Ersättare/kulturansvarig

Bo Bengtsson bi.bo.bengtsson@telia.com